កងកម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ថែរក្សា ការពារ​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ បានល្អ ក្នុង​ថ្ងៃ​ឃោសនា ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត និង​ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​ – CEN