គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៣​នាក់ របួស​៣​នាក់​ – CEN