តើ​បុរស​ណាអាចរំលងផុតសម្រស់​«កុលាប​ថៃ»បើ​ស្អាត​បែប​នោះ​! – CEN