សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជួប​កម្មករ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា និង​ជំរុញ​នូវ​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ – CEN