ចាប់ខ្លួន​ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ លួច​លុយ​ព្រះសង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​បុប្ផា​សុវណ្ណ ជាង​២​លាន​រៀល​ – CEN