​បុរស​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ម្នាក់ ត្រូវ​រថយន្ត​បុក​ស្លាប់ភ្លាមៗ​នៅ​នឹង​កន្លែ​ង​ សង្ស័យស្រវឹង​ស្រា – CEN