​ចាប់​ចោរជន​ជាតិ​ចិន ៣ នាក់ ប្លន់​អ្នក​វេរ​លុយ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ – CEN