គៀង​ជ្រូកព្រៃ ត្រូវរបួស ឲ្យទៅកាន់​ក្បែរមាត់ជ្រោះ​ច្រាន​ទម្លាក់ រួច​ទះដៃ​ហ៊ោ​…​មនុស្ស​ខ្លះ​ពិត​ជា​សាហាវ​មែន​ហ្ន៎​! – CEN