ឃាតក​រ​មិន​ស្គាល់​មុខ ចាក់​មន្ត្រី​នគរបាល​ប៉ុស្ដិ៍​គោក​ចក​ម្នាក់ ជាង​១០កាំបិត ស្លាប់​នៅ​នឹង​កន្លែង​ – CEN