កូរ៉េខាងជើង​កាន់តែ​ធ្ងន់​ក ដោយសារ​អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​បន្ថែម​ទៀត​ – CEN