ត្រីផ្សោត១​ក្បាល​ស្លាប់ នៅ​ឆ្នេរ​កោះ​រ៉ុងសន្លឹម ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ – CEN