​វីដេអូ​នាទី​ចុង​ក្រោយ របស់​ក្មេង​ប្រុស​សិស្ស​សាលា Yemen រីក​រាយជា​មួយ​គ្នា​លើ​រថយន្ត​បឺស មុន​ពេល​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​កាំជ្រួច​ពីដែន​អាកាស​ – CEN