ស្ថានភាព​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤៨ ពី​ស្រុក​ស្រែ​អំបិល ឆ្ពោះ​ទៅ​ខេត្ត​កោះ​កុង ខូចជា​ច្រើន​កន្លែង​ – CEN