​អស់​ត្រឹម​ចោរ​ម្នាក់នេះ លួច​អី​មិន​លួចៗ​…​លី​អូ (​វីដេអូ​) – CEN