​ថៃ ៖ ព្រោះ​តែ “ធ្វេស​ប្រហែស​” ធ្វើ​ឲ្យ​ធ្លាក់​បង្គោល​ដែក​ទម្ងន់ ៤​តោន សំណាង​ល្អ​ពុំ​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ ទោះ​បីសុខ​ចិត្ត​ផ្តល់​សំណង តែការដ្ឋាន​សំណង់​ក៏នៅតែផ្អាក ហើយ​អ្នក​ម៉ៅការអាច​ប្រឈម​នឹង​… ​តុលា​ការ​! (វីដេអូ) – CEN