​នគរបាល​ក្រុង​សៀមរាប ចាប់​បាន​ឃាតក​រ ដែល​ចាក់​សម្លាប់​មន្ត្រី​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​សង្កាត់​គោក​ចក – CEN