តើ​ចិន​នឹង​ប្រើប្រាស់​«​សន្លឹក​បៀ​»​ណា​ដើម្បី​ទប់ទល់​ជាមួយ​អាមេរិក​? – CEN