«​ដំណើរ​ទេសចរណ៍​ស្រា​បៀរ​»​របស់​ជន​ប្រមឹក​ពីររូប ពី​អង់គ្លេស​ទៅដល់​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ – CEN