រាជរដ្ឋាភិបាល​នឹង​រៀបចំ​ពិធី​បួងសួង​ចម្រើន​សេចក្តីសុខ​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ – CEN