ទាហាន​វៀតណាម​ប្រើ «​សំឡី​អនាម័យ​ស្ត្រី​» ស៊ក​ក្នុង​ស្បែកជើង ព្រោះ​តែ​​ប្រយោជន៍​​មួួយ​នេះ កំពុង​ល្បី​នៅលើ​អ៊ិនធើរណេត – CEN