​មុខសញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ដ៏​សកម្ម ១៥ នាក់ នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​បង្ក្រាប​ជនបទ ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN