ករណី​ឃាតកម្ម លើ​មន្ត្រី​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​សង្កាត់​គោកចក ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន​បាន​ហើយ គឺ​ប្រពន្ធ ចាក់​សម្លាប់​ប្តី​ – CEN