ចិន​ទម្លាយ​ចេញ​កាំជ្រួច​ថ្មី អាច​វាយប្រហារ​គ្រប់​ទីកន្លែង លើ​ពិភពលោក​ – CEN