មនុស្ស​មួយ​ក្រុម​ព្យាយាម​ចាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់​រុញ​ចូល​ឡាន តែ​ចុងក្រោយ​ទើប​ដឹង​ពួកគេ​ធ្វើ​រឿង ហួសចិត្ត​បែបនេះ​សោះ​! (វីដេអូ) – CEN