ទៀតហើយ! នារី​អ្នក​កំដរម្នាក់​​ត្រូវ​​​ពួក​ប្រុសៗ​ជាង​១០​នាក់ លើកគ្នា​ចាប់​យាយី​ផ្លូវភេទក្នុងបន្ទប់កូនក្រមុំ​​​​យ៉ាង​សាហាវ ទោះ​​ខំ​​ស្រែក និង​​គំរាម​​ប្តឹង​​ប៉ូលីស​ – CEN