​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​ណាស់​! ដៃ​ស្គរ​តូច​ចិត្តធម៌​ម្នាក់នេះ បរិច្ចាគ​លុយ​ទាំងអស់​រកបាន​ពី YouTube ដល់​ប្រជាជន​ខ្លួន​រងគ្រោះ​ដោយ​គ្រោះធម្មជាតិ​នៅ​ជប៉ុន – CEN