មាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ យក​យន្តហោះ​របស់​ថៅកែ បើ​កបំ​បុក​ផ្ទះ​ឲ្យស្លាប់​ទាំងអស់គ្នា ស្មាន​ពុំ​ដល់​លទ្ធផល​ចុង​ក្រោយ​​…!! – CEN