ប្រជាពលរដ្ឋ​៣៥​គ្រួសារ ស្នើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក ជួយ​កែសម្រួល​បញ្ហា​បរិស្ថាន​ – CEN