អាមេរិក​ចាប់ខ្លួន​អតីតមន្ត្រី​ហុងកុង ក្រោម​បទ​ចោទប្រកាន់​រឿង សូកប៉ាន់​ ​លោក Patrick Ho – CEN