រើស​ប្តី​ខុស ប៉ះ​ចំ​ចោរ​ក៏​ក្លាយជា​ចោរ ស្មាន​មិន​ដល់​ថា ព្រោះ​រូបថត​ស្រស់​ស្អាត​ក្នុង​លិខិត​ប្រកាស​ស្វែងរក​ចាប់ខ្លួន ធ្វើឲ្យ​អ្នក​និយម​បណ្តាញ​សង្គមប​ង្កើ​ត Fanpage ទទួលបាន Follow ដល់​ទៅ​… ៦០.០០០ ឯណោះ​! – CEN