​ជួល​រថយន្ត ២​គ្រឿង បែរជា​យក​ទៅ​បញ្ចាំ ត្រូវ​ម្ចាស់​ប្តឹង ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន – CEN