​ញាក់សាច់​! ចាប់ពស់វែកដ៏ធំដៃទទេ បន្ទាប់ភ្ញៀវ​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ​នៅ​ថៃ ប្រទះ​​ឃើញ​​ស្ទើរ​​លោះ​​ព្រលឹង ខណៈ​ដើរ​ទៅកាន់​បន្ទប់ទឹក (​វីដេអូ​) – CEN