ដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ច ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ គ្រប់មណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុប នៅរាជធានីភ្នំពេញ – CEN