“​អ្នក​ក្លាហាន​” សុនក​ហ៊ាន​បណ្តេញ​ខ្លា សង្គ្រោះ​មនុស្ស (​វីដេអូ​) – CEN