ឃាតកម្ម​ដ៏​សាហាវ ខណៈ​ឃាតករ​គឺជា​ស្វាមី ជា​ឪពុក ដែល​ក្រោយ​ការសម្លាប់​ប្រពន្ធ​កូន វា​នៅ​ឡើង​ទូរទស្សន៍​ស្រែក “​ទ្រហោ​រយំ​” ឲ្យជួយ​រក​… ប្រពន្ធ​កូន​វា​ផង​ – CEN