ឥណ្ឌូណេស៊ី​បន្ដ​កើត​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​ចម្ងាយ​ពី​Lombok ប្រមាណ​៥០០​គីឡូម៉ែត្រ​ – CEN