សារ​ជូនពរ​ពី​AUPP​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ដែល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ (​បាក់​ឌុប​) សម័យ​ប្រឡង​៖ ២០ សីហា ២០១៨ – CEN