អាមេរិក​-​ចិន រៀប​គម្រោង​ផែនការ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឱ្យបាន​នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំនេះ​ – CEN