សេចក្តីប្រកាស​អំពី​ជំនួប​រវាង លោក ប្រាក់ សុខុន ជាមួយ​ឯកអគ្គរាជទូត​អង់គ្លេស​ – CEN