លោក អ៊ិត សំហេង​៖ គោលនយោបាយ​ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ​របស់​ចិន ក៏​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​វិស័យ​សហជីព​កម្ពុជា​-​ចិន​កាន់តែ​ប្រសើរ​ផង​ដែរ​ – CEN