តុលាការ​ខេត្ត​សៀមរាប ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ជា​ប្រពន្ធ​ដែល​ចាក់​សម្លាប់​ប្តី​ជា​មន្ត្រី​នគរបាល​ – CEN