​មហាជន​សំណូមពរ​ថ្នាក់ដឹកនាំ ជួយ​ពិនិត្យ​ករណី​ចៅក្រម ដោះលែង​លោក​ផ្កាយ​៣ បុក​និស្សិត​ស្លាប់​ – CEN