មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រមូល​ស្នាម​មេដៃ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាម​ទីសាធារណៈ​ – CEN