​តណ្ហា​ដល់ក​! ឃើញ​ស្ត្រី​ម្នាក់​កំពុង​កាត់​ស្មៅ​ស្លៀក​ខ្លី​ទំនង រត់​សំដៅ​ប្រ​ឡេច​ខោ​… ចាប់​ចង្កេះ​នាង​ផ្តឹ​ប​ដ៏ហួសចិត្តបំផុត (​វីដេអូ​) – CEN