ទម្លាប់​ទទួលទាន​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ងាយ​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ – CEN