បុគ្គលិក​សណ្ឋាគារ​លំដាប់​ផ្កាយ នៅ​ចិន ត្រូវ​គេ​ថត​បានឃើញ យក​ច្រាស់​ដុស​បង្គន់​លាង​កែវ​ (វីដេអូ) – CEN