២៣ នាទី បរិភោគ​អស់សាច់ ៤ គីឡូក្រាម ! ហ៊ាន​ប្រណាំង​ទេ សូម​អញ្ជើញ​! (វីដេអូ) – CEN