អ្នកក្លាហាន​ដាវ​សា​ម៉ូ​រ៉ៃ​ពិភព​គុណ​ច្រើន​ឆ្នាំ​ហើយ​ទាល់តែ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់បាន​ទើប​ដឹងថា​លាក់ទុក​នៅ​ស្រុក​រំដួល​ខេត្ត​ស្វាយ​ – CEN