ជនសង្ស័យ​ទាំង ១០​នាក់ ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន ត្រូវ​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN