ចាប់​ជនជាតិ​ឡាវ ដកហូត ញៀន​ប្រភេទ​ម៉េ​តំ​ហ្វេ​តា​មីន ទម្ងន់​ជាង ៣​គីឡូ​ – CEN